Categories
Noul Testament

Gânduri din Efeseni 4:1

  1. Efeseni 4:1

Vă sfătuiesc, deci, eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o,

EDCR

Aşadar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, vă îndemn să trăiţi într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu

NTR

Hristos ne-a adus o mântuire atât de mare, prin har încât, dacă vom primi moștenirea pregătită de Dumnezeu și bogățiile de necuprins și nepătruns ale lui Hristos, atunci avem toate motivele să trăim o viață sfântă. Imperativele unității și sfințeniei vieții creștine se bazează pe prezența și lucrarea lui Hristos în viața creștinului. Acesta este sensul lui „deci” și „așadar” din 4:1.

Pavel se descrie pe sine ca pe unul care a ajuns să sufere în lanțuri pentru Hristos și evanghelia Lui şi, de aceea, are o autoritate deosebită („eu, înlănțuitul”, gr.: egō ho desmios). El își exprimă astfel credincioșia și statura morală care îi dau autoritate să îi îndemne (parakalō) la sfințenie. În ciuda greutăților temniței și ale trupului, și Pavel și efesenii sunt chemați să trăiască viața nouă în excelență morală.

Efesenii sunt chemați să trăiască sau să se poarte frumos (gr. peripatēsai, de la peripateō „a umbla”; traductibil prin „a trăi”, „a se purta”) demni sau vrednici de chemarea cu care au fost chemați, de mântuirea pe care au primit-o. Ioan Hrisostom spune: „Dar care este acea chemare? „Ați fost numiți”, zice, „trupul Său, având de cap pe Christos; v-a înviat împreună cu el, v-a pus ca să stați împreună cu El, deși ați fost dușmani și încărcați cu mii de rele.” Mare este chemarea, cu adevărat, și la mari bunătăți suntem chemați.”

Expresiile „într-un mod vrednic” (NTR) și „într-un chip vrednic” (EDCR) traduc adverbul grec „vrednic” (axiōs). Expresia „chemarea cu care ați fost chemați” (tēs klēseōs hēs eklēthēte) este un ebraism care repetă ideea principală o dată prin verbul folosit și o dată printr-un substantiv derivat. Traducerile citate preferă formula „chemarea pe care ați primit-o”, sau „chemarea pe care v-a făcut-o”, dar textul grecesc indică cu mai mare intensitate, prin folosirea repetiției, forța chemării divine („chemarea cu care ați fost chemați”). Formula folosită de Pavel are și merite literare, dar în primul rând subliniază ideea de chemare; chiar și în cuvântul Biserică, ekklēsia, există ideea de chemare, ek + kaleō, a chema de undeva). Chemarea divină implică și alegerea divină.

În plus, Pavel se dă pe sine ca exemplu, în mod implicit. Dacă Pavel l-a ascultat pe Domnul în chemarea primită și continuă să îl asculte și să îl urmeze, chiar dacă a ajuns în închisoare (gr. „în lanțuri”), atunci și efesenii ar trebui să urmeze acest exemplu, cu vrednicie, cu atât mai mult cu cât lor este mai ușor, deoarece ei trăiesc în libertate.

2 replies on “Gânduri din Efeseni 4:1”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s