Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

Patru fericiri şi patru avertizări esenţiale, Luca 6:17-16

EDCR, 17 A coborât împreună cu ei și S‑a oprit pe o câmpie, unde se afla o mare mulțime de ucenici de‑ai Lui și mulți oameni din toată Iudeea, din Ierusalim și din ținutul de coastă al Tirului și Sidonului. 18 Ei veniseră să‑L asculte și să fie vindecați de boli. Cei chinuiți de duhuri necurate erau […]

Categories
Noul Testament

Vii sau morți? Efeseni 2:1

  Efeseni 2:1 (Comentariu Efeseni – SCER, D.D. Williams III) EDCR Voi erați morți în abaterile și în păcatele voastre NTR Voi eraţi morţi în greşelile şi păcatele voastre, În contrast cu măreața acțiune de mântuire a lui Dumnezeu, prezentată de Pavel în Efeseni 1-3, această secțiune arată eșecul omenirii. Pavel vorbește despre viața trecută […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

Dreptatea lui Dumnezeu – Romani 1:17

(Sabou) Romani 1:17 pentru că dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea pe baza credinţei și duce la credinţă, aşa cum este scris, cel drept pe baza credinţei va trăi; (NTR) Romani 1:17 Deoarece în ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu, din credință spre credință, așa cum este scris: „Însă cel drept prin credință va […]

Categories
Ce este SCER

SCER

Bine ați venit pe blogul SCER! Seria SCER este o serie de comentarii exegetice românești pregătită de un grup de teologi evanghelici din România, ca reprezentanţi ai institutelor teologice unde predau şi ai bisericilor evanghelice unde slujesc. Această echipă teologică și pastorală dorește să pună la dispoziția credincioșilor studioși, a comunicatorilor evangheliei (pastori, predicatori, prezbiteri, […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

Chemarea de a fi şi de a da lumină, Efeseni 5:8-9

EDCR 8 Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, 9 căci rodul luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr! NTR 8 Odată eraţi întuneric, dar acum, în Domnul, sunteţi lumină. Trăiţi ca nişte copii ai luminii. 9 Iar rodul luminii este găsit în […]

Categories
Noul Testament

Lipsa de unitate: problema de fond a bisericii din Corint (1Cor. 1:10)

EDCR Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să vă puneți de acord în ceea ce spuneți și să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți într‑un gând și într‑un cuget. NTR Vă îndemn, fraților, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveți toți același fel de vorbire și să nu […]

Categories
Noul Testament

Hristos – temeiul sfințirii și al unității creștine (1Cor. 1:2)

EDCR către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Isus, chemați să fie sfinți, împreună cu toți cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor și al nostru NTR către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Cristos Isus, […]

Categories
Noul Testament Vechiul Testament

El a venit în lumea noastră ca ploaia care cade pe caierul de lână!

Ps. 71 (LXX): 6 Și va coborî ca ploaia pe lână și ca stropii ce cad pe pământ. 7 Va răsări în zilele Lui dreptatea și plinătate de pace, cât va dăinui luna. 8 Și va domni de la o mare la alta și de la Fluviu până la marginile lumii.[1] Ps. 72 (VDC):  6 […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

1 Petru 1.10-12 (B. Costea)

Bogdan Costea, din Comentariu pe 1 Petru, cf. 1.10-12 EDCR 10Cu privire la această mântuire, cei care au profețit despre harul dăruit vouă au căutat și au cercetat îndelung 11ca să afle pe cine și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și […]

Categories
General

“Cât de morți sunt oamenii înainte de a-L întâlni pe Isus?”

Efeseni 2:1 EDCR Voi erați morți în abaterile și în păcatele voastre NTR Voi eraţi morţi în greşelile şi păcatele voastre, Pavel începe prin a vorbi despre starea cea veche. Participiul ontas, „fiind”, împreună cu adjectivul nekrous, „morți”, arată în mod clar starea anterioară a creștinilor. Erau morți în ceea ce privește greșelile și păcatul. […]