Categories
Noul Testament

Vii sau morți? Efeseni 2:1

  Efeseni 2:1 (Comentariu Efeseni – SCER, D.D. Williams III) EDCR Voi erați morți în abaterile și în păcatele voastre NTR Voi eraţi morţi în greşelile şi păcatele voastre, În contrast cu măreața acțiune de mântuire a lui Dumnezeu, prezentată de Pavel în Efeseni 1-3, această secțiune arată eșecul omenirii. Pavel vorbește despre viața trecută […]

Categories
Ce este SCER

SCER

Bine ați venit pe blogul SCER! Seria SCER este o serie de comentarii exegetice românești pregătită de un grup de teologi evanghelici din România, ca reprezentanţi ai institutelor teologice unde predau şi ai bisericilor evanghelice unde slujesc. Această echipă teologică și pastorală dorește să pună la dispoziția credincioșilor studioși, a comunicatorilor evangheliei (pastori, predicatori, prezbiteri, […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

Chemarea de a fi şi de a da lumină, Efeseni 5:8-9

EDCR 8 Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, 9 căci rodul luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr! NTR 8 Odată eraţi întuneric, dar acum, în Domnul, sunteţi lumină. Trăiţi ca nişte copii ai luminii. 9 Iar rodul luminii este găsit în […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

1 Petru 1.10-12 (B. Costea)

Bogdan Costea, din Comentariu pe 1 Petru, cf. 1.10-12 EDCR 10Cu privire la această mântuire, cei care au profețit despre harul dăruit vouă au căutat și au cercetat îndelung 11ca să afle pe cine și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și […]

Categories
Vechiul Testament

Psalmul 23: Dumnezeu este păstorul, călăuza și gazda credinciosului

Puține rugăciuni sunt atât de puternice și atât de des folosite în viață, cum este Psalmul 23. Psalmul acesta folosește trei imagini importante, imaginea lui Dumnezeu ca păstor, călăuză și gazdă. Metafora păstorului cuprinde, de fapt, primele două imagini: păstorul care dă hrană și pază și păstorul care călăuzește pe drum. De asemenea, și metafora […]

Categories
Vechiul Testament

Numeri 13-14, Importanța curajului și a credinței

Aceste două capitole reprezintă unul din cele mai cunoscute pasaje ale Bibliei: echipa israelită de recunoaștere aduce un raport bun despre Canaan, dar cu avertizări temătoare, iar poporul are o reacție majoră de neîncredere în călăuzirea și chemarea Domnului. Lipsiți de curaj, ei vor să se întoarcă în Egipt, în robie, ceea ce atrage o […]

Categories
Noul Testament

Luca 5:27-37, Chemarea lui Matei și ospățul vameșilor

După cele două vindecări glorioase din Luca 5:12-26, Luca ne istorisește chemarea lui Levi – Matei. Isus a ieșit din casa unde a dat învățătură și unde l-a vindecat pe omul paralizat, și l-a văzut pe vameșul Levi stând așezat la vamă, cu ceilalți. Atunci l-a chemat „Vino după mine” (EDCR) sau „urmează-mă” (NTR, gr. […]

Categories
Noul Testament

Gânduri din Efeseni 4:1

Efeseni 4:1 Vă sfătuiesc, deci, eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, EDCR Aşadar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, vă îndemn să trăiţi într-un mod vrednic de chemarea pe care v-a făcut-o Dumnezeu NTR Hristos ne-a adus o mântuire atât de mare, prin har încât, […]