Categories
Noul Testament

Cine sunt cei 144.000?

„Deși Sfântul Ioan Evanghelistul a văzut numeroși monștri ciudați în viziunea lui, totuși nu a văzut nicio creatură atât de sălbatică precum unii dintre propriii lui comentatori”.

G.K. Chesterton 


Cine sunt cei 144.000 de evrei din Apocalipsa 7:5–8? Având în vedere genul literar în care a fost scris textul, și anume cel apocaliptic (cf. Apoc 1:1),[1] răspunsul este că nu sunt nici 144.000, nici evrei.

Uneori, în cartea Apocalipsa, Ioan explică sensul unei imagini sau viziuni prin intermediul unei alte imagini/viziuni. Iar cele două, care se explică una pe alta, sunt introduse prin verbele de experiență senzorială A AUZI și a VEDEA. Un astfel de caz este Apocalipsa 5:5–6. Ioan AUDE despre un Leu biruitor („unul dintre bătrâni MI-A ZIS: «Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda…»”).[2] Iar când caută cu privirea să identifice acest Leu, el VEDE un Miel junghiat („AM VĂZUT stând în picioare un Miel…”). Cine este Leul? Leul este Mielul! A devenit Leu biruitor prin aceea că a fost Miel junghiat. Cele două imagini se explică una pe cealaltă.

Același procedeu explicativ este folosit și în Apocalipsa 7:4–10. În v. 4, Ioan AUDE rostit numărul celor 144.000 din cele 12 seminții ale lui Israel („Și AM AUZIT numărul celor ce fuseseră pecetluiți: o sută patruzeci și patru de mii, pecetluiți din toate semințiile fiilor lui Israel…”). Iar când caută cu privirea să îi identifice pe cei despre care A AUZIT, în v. 9 el VEDE o mulțime care nu poate fi numărată, din toate semințiile pământului („După aceea[3] M‑AM UITAT și iată că era o mare mulțime, pe care nu putea s‑o numere nimeni, cu oameni de orice neam, din orice seminție, din orice popor și de orice limbă…”).[4] Cine sunt cei 144.000 de evrei? Răspunsul este: mulțimea în haine albe, pe care nu poate să o numere nimeni, alcătuită din oameni din toate națiunile pământului, care stă înaintea tronului lui Dumnezeu și înaintea Mielului și „strigă” de bucurie din pricina mântuirii de care i s-a făcut parte (vv. 9–10). Cu alte cuvinte, în Apocalipsa 7:4–10 avem numărul deplin al poporului răscumpărat al lui Dumnezeu (cf. Apoc. 14:1).[5] Însăși alegerea cifrei 144.000 comunică ideea de întreg, de complet. 12 x 12 x 1000 „este numărul poporului lui Dumnezeu înmulțit cu el însuși și apoi cu numărul completitudinii” (cf. Augustin, De doct. christ. 3.3.122).[6]

Origen (c. 230) și Augustin (c. 397) sunt printre primii exegeți creștini care au considerat că cei 144.000 din Apocalipsa 7:5–8 sunt, de fapt, creștini din toate națiunile. Pentru Origen (Comm. in Ev. Joann. 1.1–2), cei 144.000 sunt „convertiții la Hristos din întreaga lume păgână” sau „cei care au venit la Cuvântul Sfânt din lumea păgână”. La fel, pentru Augustin (De doct. christ. 3.3.122), 144.000 este „numărul folosit în Apocalipsa cu referire la totalitatea sfinților”.    


[1] Încă din debutul cărții (1:1), ni se spune că „descoperirea” este „făcută cunoscută” cititorilor prin „explicarea semnelor” (σημαίνω). Folosirea verbului σημαίνω sugerează că Apocalipsa va fi scrisă într-un limbaj simbolic, care trebuie interpretat.  E.g., Craig R. Koester, Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary, Anchor Yale Bible Commentaries, vol. 38A (New Haven/London: Yale University Press, 2014), 212.

[2] Toate citatele biblice sunt preluate din versiunea EDCR (2019).

[3] NTR are „după toate acestea”, dar decizia traductologică nu se justifică.

[4] Richard J. Bauckham, The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation (Edinburgh: T&T Clark, 1993), 215-16.

[5] Gordon D. Fee, Revelation, New Covenant Commentary (Eugene, OR: Cascade, 2011), 111.

[6] Fee, Revelation, 109.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s