Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

Patru fericiri şi patru avertizări esenţiale, Luca 6:17-16

EDCR, 17 A coborât împreună cu ei și S‑a oprit pe o câmpie, unde se afla o mare mulțime de ucenici de‑ai Lui și mulți oameni din toată Iudeea, din Ierusalim și din ținutul de coastă al Tirului și Sidonului. 18 Ei veniseră să‑L asculte și să fie vindecați de boli. Cei chinuiți de duhuri necurate erau […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

Dreptatea lui Dumnezeu – Romani 1:17

(Sabou) Romani 1:17 pentru că dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea pe baza credinţei și duce la credinţă, aşa cum este scris, cel drept pe baza credinţei va trăi; (NTR) Romani 1:17 Deoarece în ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu, din credință spre credință, așa cum este scris: „Însă cel drept prin credință va […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

Chemarea de a fi şi de a da lumină, Efeseni 5:8-9

EDCR 8 Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, 9 căci rodul luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr! NTR 8 Odată eraţi întuneric, dar acum, în Domnul, sunteţi lumină. Trăiţi ca nişte copii ai luminii. 9 Iar rodul luminii este găsit în […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

1 Petru 1.10-12 (B. Costea)

Bogdan Costea, din Comentariu pe 1 Petru, cf. 1.10-12 EDCR 10Cu privire la această mântuire, cei care au profețit despre harul dăruit vouă au căutat și au cercetat îndelung 11ca să afle pe cine și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și […]

Categories
Noul Testament Seria SCER Exegeza

Binecuvântarea din Efeseni 1:3

EDCR Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cerești, în Hristos. NTR Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Cristos! Versetul 3 începe cu o binecuvântare (berakah) sau […]